Proje Ortaklarımız

Gençlik Servisleri Merkezi (GSM); gençlerin kendilerini özgürce geliştirebilmesi, kendi yaşamlarını şekillendirebilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama uyumlarının kolaylaşabilmesi ve kültürel-sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla 1985 yılında Ankara’da kurulmuştur. GSM gençleri, toplumun kaynağı ve en dinamik kesimi olarak kabul eder. Gençlerin toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşama aktif katılımının, demokratik toplumsal alt yapının devamına ve gelişimine katkı sağladığına inanır. Bir taraftan gençlerin önlerinde bulunan zorlukları aşabilmesi için onlara destek olmaya çalışırken, diğer taraftan gençlerin “yaşamın almak kadar vermeyi de içeren bir sistem olduğunu” kavramalarını sağlamaya çalışır. Gençlerin, geleceğe umutla bakan bireyler olabilmeleri için gayret gösterir. Gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimi, çalışmalarının ön planında yer alır. GSM, tüm program, proje ve faaliyetlerini küresel eğitim, insani gelişme ve gençlik çalışmalarının temel ilkeleri çerçevesinde ele alır.

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV); üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını gerçekleştirmek, tiyatro, opera ve bale sanatlarının yurt düzeyinde geliştirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; profesyonel ve amatör çalışmaları desteklemek, kurulmuş ya da kurulacak grupları desteklemek, teşvik edici yarışmalar, ödüllendirmeler ile kurslar, seminerler, sohbetler, açık oturumlar, sempozyumlar düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı araştırma imkânları sağlamak, yayın çıkarmak amaçları doğrultusunda 1981 yılında Ankara’da kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası pek çok festival ve organizasyona imza atmıştır. TOBAV, birey ve toplum olarak insanca yaşananın vazgeçilmez unsuru olan sanatı, yaşamın her alanına yayma çabasındadır.

Uçan Süpürge, 1996’da kadın örgütleri ve aktivistler arasında köprü kurmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla Ankara’da kurulmuştur. 2017 yılından bu yana kurumsal tarihine vakıf olarak devam eden Uçan Süpürge Vakfı, “toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce, eylem ve politikaların yaygınlaştırılması için çalışmak; bu doğrultuda ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerini desteklemek, alanın bilgisini özgün araştırmalarla zenginleştirmek” misyonu ve “kadınların güçlendiği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı herkes için adil bir dünyaya kavuşmak için değişim yaratmak” vizyonu ile çalışmaktadır. Kadın hareketinin birikiminin farkında olan Uçan Süpürge Vakfı, kadın örgütleri arasındaki bağı dinamik tutma, hak mücadelesini ulusal ve uluslararası alanda temsil etme ve savunuculuk faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bağlamda Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK)’in aktif bir üyesidir.

Bu web sitesi, Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir.
Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğindeki konsorsiyum sorumludur. 
İçerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

 

Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.