Değerlerimiz

 Evrensel insan hak ve özgürlükleri ve bu hakları koruyan uluslararası sözleşmeleri referans olarak kabul ediyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunuyoruz.

Katılımcılığı ve çoğulcu demokrasi anlayışını benimsiyoruz.

Saydamlık ve hesap verebilirliği esas olarak kabul ediyoruz.

Kültürel çeşitliliğin ve farklılıkların zenginlik olduğuna inanıyoruz.

Her türlü ayrımcılık, kutuplaşma, nefret söylemi, ötekileştirme ve şiddete karşıyız.

Kültür ve sanatın birleştirici gücünü sahipleniyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önemsiyoruz.

Üçüncü taraflara karşı tarafsızlığımızı koruyoruz.

Bu web sitesi, Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir.
Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğindeki konsorsiyum sorumludur. 
İçerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.