GİZEM BEŞTAŞ

Proje Direktörü

gizem@elele.eu

15 yılı aşkın süredir sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla profesyonel ve gönüllü olarak çalışma deneyimine sahibim. Çeşitli alanlarda kolaylaştırıcılık ve eğitmenlik yapmaktayım. Son 5 yılda proje ve hibe yönetimi özelinde yetkinlik kazanmış bulunuyorum. Sanatın birleştirici ve güçlendirici yönüne inanan biri olarak; hak temelli kültür ve sanat faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve Türkiye genelinde yaygınlaşmasını hedefleyen elele projesi ile çokkültürlülüğün hakim olduğu bölgelerde ‘biz’ olma sürecine tanıklık edecek olmak yaşam boyu deneyimimin paha biçilmez bir parçası.

ONURHAN ESMER

Hibe ve Finans Direktörü

onurhan@elele.eu

Ulusal ve uluslararası hibe ve fon yönetimi alanlarında 8 yıldır uzman olarak çalışmaktayım. Hibe yönetimi, izleme, değerlendirme, rapor yazma konularında kapasite geliştirme odaklı eğitimler vermekteyim. Şu an elele projesinde hibe ve finans direktörü olarak görev yapmaktayım. Bu proje kapsamında başta sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini güçlendirmek amacıyla sağlayacağımız “elele destek” fonu ve beş pilot ilde gerçekleştireceğimiz aktiviteler aracılığıyla kültür ve sanat alanında sürdürülebilir ve etki düzeyi yüksek çalışmaların yaygınlaşacağına inanıyorum.

SEYİT ALİ ÇELİK

Kültür ve Sanat Direktörü

ali@elele.eu

Tiyatro ve sahne sanatlarının birçok alanında yaklaşık 2012’den bu yana yer almaktayım. Lisede okuduğum dönemde düzenlenen bir festivalde “uluslararası 8. Liseler arası tiyatro festivali” kapsamında erkek oyuncu ödülü almam sebebiyle profesyonel olarak tiyatro yapmak istediğimde karar verdim. KTÜ’de okuduğum yıllar okulu bırakarak Trabzon Şehir Tiyatrosunda ve farklı bir kuruluşun çocuk oyunlarında yer aldım. Ardından okuduğum bölümü bırakarak, Mamak Belediyesi Konservatuarı ve Yenimahalle Sadri Alışık Konservatuarı’nı bitirdim. Edindiğim kazanım ve tecrübeler sayesinde sanat hayatıma senarist, yönetmen ve oyuncu olarak devam etmekteyim.

CEMRE ÖZTOPRAK

Proje Asistanı

cemre@elele.eu

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun olmamla birlikte İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin saha ofisinde psikososyal danışman olarak mültecilerle birebir çalıştım. Ardından Uçan Süpürge Vakfı’nda genel koordinatör olarak toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yürüttüm. Kadınların mental ve fiziksel güçlenmesini hedefleyen Kadın Öz Savunma Derneği’nin genel sekreteriyim ve psikososyal destek ekibinin gönüllü koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Eşitliğin, sürdürülebilirliğin ve şeffaflığın sağlanabilmesi adına 6 yılı aşkın süredir sivil toplum alanında yer aldığım her bir çalışmada toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini gözetmeyi temel prensibim olarak benimsiyorum.

MUSTAFA DİLMEN

Proje Asistanı

mustafa@elele.eu

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunuyum. Daha önce sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütü bünyesinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “sosyal uyum” temalı bir projede idari ve mali asistan olarak görev yaptım. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli yaklaşımı, hem sosyal hem profesyonel hayatımda temel ilke olarak benimsiyorum. Aynı zamanda küçük yaşlardan beri müzikle ilgilenen biri olarak, sanatın her dalının birleştirici, özgürleştirici etkisine gönülden inanıyor, elele projesinde görev almaktan büyük bir keyif ve heyecan duyuyorum.

UMUT CİWAN AYTAŞ

Diyarbakır Yerel Etkinlik Koordinatörü

ciwan@elele.eu

Kültür ve sanat alanında başlayan sivil toplum deneyimim birçok kurum ve alanda güçlenerek şekillenmiştir. Kültür ve sanat alanında atölye kolaylaştırıcılığı ile başlayan çalışmalarım çocuk hakları ve hak temelli yaklaşımı güçlendirme çalışmaları ile devam etmekte. Sivil toplumun güçlenmesi, yaşamın ve yaşamı dengeleyen her olgunun güçlenmesi ile hak ihlallerinin olmadığı bir alanı var etmenin temelini oluşturmaktadır. Bu inanç ve yaklaşımla çalışmalarımı temellendirip sürdürmekteyim.

DUYGU BİBAR

Erzincan Yerel Etkinlik Koordinatörü

duygu@elele.eu

Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum; yine aynı bölümde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimine devam etmekteyim. Uzun yıllar amatör tiyatro ve şiir deneme çalışmalarında ve sivil alanda gerçekleşen çeşitli çalışmalarda yer aldım. Halihazırda Genç Düşünce Enstitüsü’nün Erzincan il temsilcisi olarak kültür sanat, gençlik politikaları, gencin katılım ve temsili, yerelde meclis izleme çalışmalarını yürütmekteyim. Sanatın birleştirici bir gücü olduğu inancıyla çalışmalarıma elele projesinin yerel etkinlik koordinatörü olarak devam etmekteyim.

ÖZNUR ÖZASLAN

Gaziantep Yerel Etkinlik Koordinatörü

oznur@elele.eu

Bingöl Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Lisans eğitimim boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ulusal ve uluslararası projelerde gerek gönüllü gerekse profesyonel olarak yer aldım.  Mezun olduğum yıl, TESEV’in “Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi” (MoDeL) projesinde Gaziantep yerel asistanı olarak çalıştım. Şu anda elele projesinin yerel etkinlik koordinatörü olarak çalışıyorum. Sivil toplum örgütlerinin sosyal etki ve karar alma mekanizmalarındaki gücüne ve bu anlamda günün birinde hak ettiği değere erişeceğine olan inancımdan ötürü bu alanda olmayı ve bu alanda çalışmayı büyük bir şans olarak görüyorum.

SERCAN MELİK ASLAN

Malatya Yerel Etkinlik Koordinatörü

sercan@elele.eu

İnönü Üniversitesi Basın Yayın Teknolojileri bölümü mezunuyum. Üniversite yıllarımda kurucularından biri olduğum İnönü üniversitesi “Toplumsal Duyarlılık Projeleri” kapsamında farklı kültürlerden insanların ve dezavantajlı grupların bir araya getirilmesi üzerine birçok projede yer aldım. Şu an Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği’nde (MAFSAD) yönetim kurulu üyesi olarak dezavantajlı grupları sanatla tanıştırmak adına birçok projede aktif olarak yer alıyorum. Ayrıca  profesyonel olarak grafik tasarımla ve fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. elele projesi ile sanatın toplum üzerindeki gücünü deneyimlerimle güçlendirebilecek olmanın heyecanını yaşıyorum.

ROBİN ASKAR

Mardin Yerel Etkinlik Koordinatörü

robin@elele.eu

Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunuyum. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında; kültür, sanat, sosyal uyum ve gençlik çalışmaları alanında hem gönüllü hem profesyonel olarak çalıştım. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların genişlemesi ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması için bazı sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yapmaya devam ediyorum. Anadilim Kürtçenin yanı sıra Türkçe, temel düzeyde Arapça ve İngilizce biliyorum. Sanatın özgürleştirici etkisine inanıyor, sanat aracılığıyla hayallerimi gerçekliğime dönüştürmeye çalışıyorum.

Bu web sitesi, Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir.
Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğindeki konsorsiyum sorumludur. 
İçerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.