Kısa adı “elele” olan, “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog” Projesi, genç kadın ve genç erkekler arasında kutuplaşmayı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kültür ve sanat yoluyla azaltmayı, bireysel özgürlükleri teşvik etmeyi ve değişim için diyaloğu artırmayı hedefliyor.

Bu hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmaların zeminini, arkaplanını, ötesini-berisini ise ‘insan hakları’ , ‘birlikte iyi yaşam’ , ‘diyalog’ ve ilgili birçok kavramı içine alan bir çerçeve oluşturuyor. Bu çerçevenin ihtiyaçlar bağlamında devamlı değişen ve gelişen birçok kavramı içinde barındırdığının farkındayız. Bizler bu proje ile hepsini ele alamamış olsak da öne çıkan kavramları içeren bir sözlük oluşturmayı oldukça önemsiyoruz.

elele Projesi kapsamında Hamit Levent Evci ve Neslihan Öztürk tarafından hazırlanan “Kavramlar Sözlüğü”;

        Kavramları daha önce hiç duymamış olanların bu kavramlarla tanışmasına katkı sağlıyor,

        Daha önce bu kavramları duyanların bu kavramları yeniden düşünmesine ve farklı deneyimlere sahip kişilerle tartışmasına alan açmayı hedefliyor ve 

        Kavramlarla ilgili var olan bilgi kirliliğinin önüne geçerek doğru bilgi kaynağına erişim için bir alan yaratıyor.

Kavramlar Sözlüğü, sadece kavramları tanımlamaya çalışan bir sözlük değil. Yapılan tanımların yanı sıra kavramlarla ilgili düşündürücü sorular soruyor, Türkiye ve Dünya’daki iyi örnekleri veya kaynakları sizlerle paylaşıyor.

Yorumlarınızı ve sunmak istediğiniz katkıları Çevrim içi elele Diyalog Forumu’na üye olup konu başlığı açarak paylaşabilirsiniz.

Kavramlar Sözlüğünün, güçlendirici tartışmalara ve birlikte iyi yaşam kültürüne katkı sağlamasını diliyoruz. 

Herkese iyi okumalar!

Nefret Söylemi

Ayrımcılık

Pozitif Ayrımcılık

Dezenformasyon

Teyitli Bilgi

Katılım

Önyargı

Kültürel Miras

Kültürel Haklar

Kültürlerarası Diyalog

Barış

Gençlik Hakları

Kadın Hakları

İhtiyaçları Farklılaşan İnsan Grupları

Kutuplaşma

Çok Kültürlülük

Kültür

Çeşitlilik

Toplumsal Hafıza

İnsan Hakları

Hak Temelli Yaklaşım

Ötekileştirme

Kapsayıcılık Sosyal İçerme

Sosyal Uyum

İnançlararası Diyalog

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Savunuculuk

Empati

Etnisite

Birlikte İyi Yaşam

Yüzleşme

Dayanışma

Şiddet

Çatışma

Şiddetsiz İletişim

Farkındalık

Gönüllü

Özgürlük

Tolerans-Hoşgörü

Kimlik

Xenophobia

Yankı Odası

Bu web sitesi, Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir.
Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğindeki konsorsiyum sorumludur. 
İçerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.