Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi

İnsanlığın varoluşundan bu yana bir ifade biçimi olarak gelişen sanat, ortaya çıktığı zamandan bugüne toplumları birleştirme ve geliştirme konusunda da iyi bir araç olmuştur. Dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin aynı ezgilerle duygulanıp coşkuyla doluyorsak, aynı resmin heykelin önünde düşüncelere dalıyorsak, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücü ile tüm farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunun bilinci içerisinde “elele” projesi ışığında bir araya gelmemiz en büyük dileğimiz.

elele projesini yürüten bizler; Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) olarak sanatın birleştirici etkisine gönülden inanıyor ve birbirimizi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan tüm renklerimizle birlikte yaşanılabilir bir dünya için sanatı önemsiyoruz!

Kısa adı elele olan, Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog Projesi, genç erkek ve kadınlar arasında kutuplaşmayı, ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi kültür ve sanat yoluyla azaltmayı, bireysel özgürlükleri teşvik etmeyi ve değişim için diyaloğu artırmayı hedefliyor.

elele Projesi’nin, 15-29 yaş grubu gençler ve kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) olmak üzere iki ayrı hedef kitlesi bulunuyor.

Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı (2018-2019) “Kültür için Temel Haklar” programı kapsamında desteklenen elele Projesi, Gençlik Servisleri Merkezi, Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı tarafından yürütülüyor.

Proje faaliyetleri “Yerel Etkinlikler”, “elele Diyalog Platformu” ve “ELELE DESTEK” olmak üzere birbirini tamamlayan üç başlık altında toplanıyor:

Yerel Etkinlikler

Fırat ve Dicle havzasında yer alan ve birçok medeniyete tanıklık etmiş olan Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de yerel sanat atölyeleri, sahne sanatları etkinlikleri, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylarla farklı kökenlerden ve inançlardan gençler bir araya geliyor.

elele Diyalog Platformu

Daha yaşanabilir bir dünya için SANATA EVET diyen ve Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de kültürel yaşama destek veren “elele Diyalog Platformu” bu illerde yapılacak kültür sanat etkinliklerine katkı sağlıyor, kültürler ve inançlararası etkileşimin gelişmesini ve pekiştirilmesini sağlıyor.

ELELE DESTEK

Türkiye’de kültür ve sanat alanında hak temelli faaliyet gösteren STÖ’lerin güçlenmesi, kapasitelerinin artması ve yarattıkları etkinin tabana yayılabilmesi için iki ayrı açık çağrı yayınlanacak. Bağımsız bir değerlendirme süreci sonucunda projeler için STÖ’lere, 15.000-25.000 avro arasında hibe desteği sağlanıyor.

Bu web sitesi, Avrupa Birliği finansal desteği ile üretilmiştir.
Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğindeki konsorsiyum sorumludur. 
İçerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Avrupa Birliği Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.